Cho vay bổ sung vốn kinh doanh

CHO VAY BỔ SUNG VỐN KINH DOANH

Cho vay bổ sung vốn kinh doanh
Cho vay bổ sung vốn kinh doanh

 Tiện ích

 • Nhằm áp ứng nhu cầu tài chính ngắn hạn, giúp cho khách hàng nắm bắt được cơ hội kinh doanh.
 •  Hoặc đáp ứng nhu cầu vay vốn thường xuyên trong một giai đoạn nhất định nhằm ổn định nguồn tài chính và tăng tính chủ động trong việc lập kế hoạch kinh doanh của khách hàng.
 •  Lãi suất cho vay ưu đãi.
 •  Hồ sơ, thủ tục đơn giản.

Đối tượng và điều kiện cho vay

 •  Đối tượng: Khách hàng cá nhân (bao gồm cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác).
 •  Điều kiện cho vay:

÷ Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn hiệu lực;

÷ Ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật;

÷ Thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm vay vốn;

÷Tài sản bảo đảm thuộc sở hữu hợp pháp của khách hàng vay hoặc/ và của bên bảo lãnh.

Đặc tính sản phẩm

 •  Loại tiền cho vay: VND, USD (chỉ cho vay USD đối với KH doanh nghiệp).
 •  Mức cho vay: Tùy vào nhu cầu vốn, khả năng trả nợ và phương án của khách hàng, tối đa lên đến 80% tổng nhu cầu vốn lưu động.
 •  Thời hạn cho vay: tối đa 01 năm.
 •  Hình thức cho vay: cho vay theo hạn mức hoặc cho vay từng lần.
 •  Phương thức trả nợ:÷ Trả lãi hàng tháng, hàng quý.

÷ Trả vốn định kỳ hoặc cuối kỳ.

Hồ sơ vay vốn

 •  Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của TRUSTBank); (link download)
 •  Hồ sơ pháp lý;
 •  Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn và khả năng trả nợ;
 • •Hồ sơ tài sản bảo đảm.

 Liên hệ

Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

 •  Trung tâm dịch vụ khách hàng qua số ĐT (08)38385555 hoặc
 •  Các điểm giao dịch TRUSTBank gần nhất (link mạng lưới).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *