Cho vay phát triển nông nghiệp – nông thôn tại các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long

CHO VAY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN
TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

CHO VAY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
CHO VAY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN
TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tiện ích

 •  Hỗ trợ nguồn vốn để khách hàng sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất – kinh doanh….
 • Chủ động thời gian sử dụng vốn lên đến 15 năm;
 •  Có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp đến 85% tổng nhu cầu vốn;
 • Thủ tục vay đơn giản, nhanh chóng.

Đối tượng: Hợp tác xã, doanh nghiệp.

Điều kiện:

 •  Hoạt động trên địa bàn nông thôn thuộc các tỉnh ĐBSCL;
 •  Có phương án sử dụng vốn khả thi nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp-nông thôn trên địa bàn nông thôn thuộc các tỉnh ĐBSCL;
 •  Phương án sản xuất kinh doanh không ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Đặc tính sản phẩm

 •  Loại tiền vay: VND;
 •  Lãi suất: thay đổi linh hoạt theo từng thời kỳ;
 • Phương thức trả nợ linh hoạt:
 •          – Lãi trả dần hàng tháng, hàng quý, 6 tháng;
 •          – Vốn trả dần hàng tháng, hàng quý, 6 tháng hoặc trả một lần vào cuối kỳ đối với vay ngắn hạn.

Hồ sơ vay vốn

 •  Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp;
 •  Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất;
 •  Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn và khả năng trả nợ;
 •  Hồ sơ tài sản thế chấp.

Liên hệ

 •  Trung tâm dịch vụ khách hàng qua số ĐT (08) 3838 5555 hoặc;
 •  Các điểm giao dịch TRUSTBank gần nhất (link mạng lưới).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *