Cách tính lãi vay sử dụng trả góp tại nhà băng thương mại hiện thời

Vay sử dụng trả góp

Nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay sử dụng trả góp của người dùng, những nhà băng thương nghiệp (NHTM) đang cạnh tranh nhau quyết liệt bằng việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, kéo dài thời hạn trả nợ, mức lãi suất cho vay hấp dẫn… Ngoài ra, thực tiễn lãi suất quý khách nên trả khi tiếp cận khoản vay này to hơn phổ biến so mang lãi suất nhà băng niêm yết.

Do vậy, quý khách cần tậu hiểu rõ 2 bí quyết tính lãi suất cho vay dùng trả góp của các nhà băng để hiểu rõ hơn bản tính của vấn đề này.

Phương pháp tính lãi đơn

Theo cách thức này, vốn gốc của người đi vay trả góp nên trả từng định kỳ, được tính đều nhau bằng cách lấy vốn ban đầu chia cho số kỳ hạn thanh toán. Còn lãi phải trả mỗi kỳ được tính trên số tiền quý khách thực thụ nợ nhà băng.

Chả hạn hiện giờ, mức lãi suất cho vay tiêu dùng trả góp tại NHTM X đưa ra là 14%/năm và NHTM Y là 10%/năm. Thoạt nhìn, khách hàng sẽ mua vay vốn tại NHTM Y, do mức lãi suất cho vay của ngân hàng này tốt hơn NHTM X, tức là số tiền quý khách bắt buộc trả hàng tháng tốt hơn ngân hàng X.

Bên cạnh đó, khi đến kỳ hạn trả nợ, nhiều quý khách ko khỏi ngỡ ngàng mang số tiền lãi thực tiễn phải trả lớn hơn lãi suất niêm yết.

➤ Tham khảo bí quyết tính lãi suất trên dư nợ gốc và trên dư nợ giảm dần trong vay sử dụng

Cách thức tính lãi đơn

Thí dụ, ông A tới NHTM X làm thủ tục vay dùng 400 triệu đồng trong 4 năm để chọn sắm nội thất cho gia đình. Sau lúc thẩm định, cán bộ tín dụng của ngân hàng X đồng ý cho ông A vay sở hữu lãi suất 14%/năm. Kỳ hạn trả nợ là 1 năm, số tiền buộc phải trả lãi được tính theo cách thức lãi đơn (bảng một).

Bảng 1 cho thấy, lãi được tính trên dư nợ còn lại của các bạn, tiền lãi sẽ giảm dần theo thời gian. Phương pháp tính lãi đơn tuân theo nguyên tắc, các bạn nợ bao nhiêu lãi trả bấy nhiêu. Điều này ảnh hưởng tới lãi suất hiệu dụng: Với mức lãi suất danh nghĩa 14%/năm của nhà băng X niêm yết thì lãi suất hiệu dụng cũng đúng bằng 14%/năm.

Tuy nhiên, cách thức lãi đơn này với 1 nhược điểm là nguồn trả nợ của khách hàng vay sử dụng cốt tử là từ lương và thu nhập định kỳ, đây là nguồn thu nhập đều qua các kỳ hạn. Với cách thức tính lãi này, sức ép trả lãi cho các bạn ở các kỳ trước tiên là rất to, gây găng về tài chính cho người dùng và gây cạnh tranh cho người mua trong việc trả nợ cho ngân hàng.

Cách thức tính lãi gộp

Để khắc phục nhược điểm của bí quyết tính lãi đơn trên, các NHTM đã đưa ra cách thức tính lãi thiết bị hai (cách thức gộp). Theo phương pháp gộp, lãi được tính bằng bí quyết lấy vốn gốc nhân có lãi suất và thời hạn vay, sau ấy gộp vào vốn gốc rồi chia cho số kỳ hạn buộc phải tính sổ để mua số tiền bắt buộc thanh toán ở mỗi định kỳ.

Cụ thể, tính theo công thức sau:

T = (V+L)/N

Sở hữu L= V x R x N

Trong đó:

T: Số tiền buộc phải tính sổ cho nhà băng ở mỗi kỳ hạn

L: Phí tài trợ, bao gồm lãi vay cần thanh toán và các phí tổn khác mang tác động

V: Vốn gốc

N: Số kỳ hạn

R: Lãi suất tính cho mỗi kỳ hạn

➤ Tìm hiểu thêm về bí quyết tính lãi suất vay trả góp tìm ô tô tại ngân hàng

Phương pháp tính lãi gộp

Mang trường hợp trên, giả thiết ông A không vay vốn tại NHTM X mà vay vốn tại NHTM Y mang mức lãi suất tốt hơn là 10%/năm. NHTM Y tính lãi phải trả cho ông A theo cách thức gộp. Áp dụng theo công thức trên ta có: L = 400 x 10% x 4 = 160 triệu đồng. Như vậy, tổng số lãi ông X bắt buộc trả cho NHTM Y là 160 triệu đồng, cao hơn 20 triệu đồng so mang NHTM X (mỗi kỳ cần trả số lãi là 40 triệu đồng).

Theo cách thức gộp này, NHTM Y đã thực hành cào bằng tổng lãi cho hầu hết các kỳ hạn mà ông A phải trả số tiền lãi bằng 40 triệu. Tuy nhiên, tổng tiền lãi ông A buộc phải tính sổ cho NHTM Y là 160 triệu đồng (Bảng 2).

Từ tỉ dụ trên cho thấy, để NHTM X và NHTM Y khó khăn công bằng với nhau, khi tính lãi theo phương pháp gộp thì NHTM Y sẽ buộc phải điều chỉnh giảm lãi suất cho vay từ 10%/năm, xuống còn 8,75%/ năm. Như vậy, nhìn vào mức lãi suất cho vay mà hai ngân hàng trên đưa ra, quý khách thấy có sự chênh lệch đáng đề cập, lãi suất theo dư nợ ban sơ (dư nợ gốc) quyến rũ hơn so với lãi suất tính theo dư nợ giảm dần (dư nợ thực tế). Tuy nhiên, thực tiễn số tiền người mua buộc phải trả khi nhà băng tính lãi theo dự nợ ban đầu cao hơn rất nhiều so sở hữu việc tính lãi theo dư nợ thực tế.

➤ Sau lúc đã nắm rõ về 2 cách tính lãi suất ở trên, người mua hãy chóng vánh sắm hiểu yếu tố lãi suất, đặc điểm, thủ tục vay trả góp của những đơn vị cho vay uy tín nhất hiện giờ để sớm tiếp cận được nguồn vốn vay mong muốn.

Đọc thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *