Chính phủ đề nghị tiếp tục giảm lãi suất cho vay

Giảm lãi suất vay

Tại Quyết nghị phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Chính phủ đề nghị các ngành, các cấp chỉ đạo thực hành quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7%.

Chính phủ giao nhiệm vụ cho từng bộ ngành cụ thể. Chẳng hạn có Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, kết hợp sở hữu những Bộ, ngành tương tác rà soát, cập nhật kịch bản nâng cao trưởng để mang giải pháp cụ thể đối mang từng ngành, từng lĩnh vực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/8/2017; chủ trì, kết hợp với những bộ, ngành tác động rà soát túa gỡ các rào cản, điều kiện kinh doanh không phù hợp.

Những bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt khai triển thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp cốt tử đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Đồng thời đề xuất các giải pháp tương tác giải ngân vốn đầu tư tư nhân, vốn ODA và FDI, tìm mọi cách tổng đầu tư toàn xã hội đạt mục tiêu 34-35% GDP.

Mang Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chính phủ đề nghị tiếp tục điều hành giảm lãi suất cho vay phù hợp sở hữu diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ để ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh; phối hợp có những bộ, ngành liên quan toá gỡ cạnh tranh, vướng mắc, đẩy mạnh cho vay theo chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp khoa học cao và nông nghiệp sạch.

Bộ Tài chính siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách quốc gia; chống chuyển giá, thất thu thuế, nhất là đối có khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh cá thể lớn; phát triển mạnh thị trường chứng khoán, đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động.

Đồng thời, Chính phủ cũng đề xuất UBND những thức giấc, thành thị trực thuộc Trung ương giao hội thực hành hiệu quả các giải pháp túa gỡ cạnh tranh cho sinh sản, kinh doanh, tạo toàn bộ thuận lợi cho người dân và tổ chức; nỗ lực hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017…

Nguồn:

http://cafef.vn/chinh-phu-yeu-cau-tiep-tuc-giam-lai-suat-20170811172513335.chn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *