Cho vay cầm cố giấy tờ có giá

CHO VAY CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Cho vay cầm cố giấy tờ có giá
Cho vay cầm cố giấy tờ có giá

Tiện ích

 •    Nhu cầu vốn khẩn cấp của Quý khách được đáp ứng ngay;
 •  Đảm bảo được danh mục đầu tư vẫn sinh lời như dự kiến;
 •    Mức vay có thể lên đến 95% đối với Giấy tờ có giá bằng VND; Đối với giấy tờ có giá bằng Ngoại tệ mức vay thực hiện theo quy định của TRUSTBank trong từng thời kỳ;
 •  Thời hạn vay vốn linh động tùy theo nhu cầu thực tế;
 •   Thủ tục đơn giản, xử lý hồ sơ nhanh chóng, hiệu quả, lãi suất cạnh tranh.

Đối tượng và điều kiện

 •  Đối tượng: Cá nhân đang sở hữu hợp pháp Giấy tờ có giá không phải do TRUSTBank phát hành.
 •  Điều kiện

  *Đối với khách hàng vay vốn

 •     – Có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp;
 •     – Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ vay trong thời hạn đã cam kết;
 •     – Có phương án/dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả hoặc có dự án đầu tư/phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật;
 •     – Các điều kiện khác theo quy định của TRUSTBank.

         *Đối với giấy tờ có giá

 •     – Giấy tờ có giá bao gồm: kỳ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, công trái, chứng chỉ tiền gửi do các tổ chức phát hành: Chính phủ, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức Tín dụng khác (nằm trong danh mục các tổ chức tín dụng được TRUSTBank chấp nhận);
 •     – Giấy tờ có giá phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Khách hàng, không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị phong tỏa, hạn chế quyền sở hữu và được phép chuyển nhượng;
 •     – Trường hợp giấy tờ có giá thuộc quyền sở hữu chung của nhiều người (kể cả của vợ chồng) thì phải có giấy ủy quyền của tất cả các đồng sở hữu ủy quyền cho TRUSTBank được toàn quyền định đoạt trong trường hợp khách hàng vay không thanh toán được các khoản nợ;
 •     – Trường hợp giấy tờ có giá không thuộc sở hữu của khách hàng vay, hợp đồng bảo lãnh phải được công chứng, chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền;
 •     – Giấy tờ có giá phải được đơn vị phát hành xác nhận.  Đặc tính sản phẩm
 •    Loại tiền vay: VND;
 •    Thời hạn vay: thời hạn cho vay tối đa bằng thời hạn còn hiệu lực thanh toán hoặc bằng thời hạn còn lại của giấy tờ có giá, tính đến ngày đáo hạn nhưng không quá 12 tháng;
 •  Tài sản đảm bảo: Cầm cố bằng chính Giấy tờ có giá thuộc quyền sở hữu hợp pháp của khách hàng hoặc bên thứ ba;
 •  Phương thức trả nợ:
 •     – Thu gốc: Tiền gốc có thể trả một hoặc nhiều lần trong suốt thời gian vay.
 •     – Thu lãi: Tiền lãi được trả hàng tháng, quý hoặc cuối kỳ theo nguồn thu nhập của khách hàng.
 •  Lãi suất: theo quy định của TRUSTBank trong từng thời kỳ;
 •   Phí: Vui lòng tham khảo tại đây (link đến Biểu phí tín dụng).

 Hồ sơ vay vốn

 •  Giấy đề nghị vay vốn, phương án vay vốn (theo mẫu của TRUSTBank) (link download);
 •   Hồ sơ pháp lý:
 •     – CMND, Hộ khẩu/KT3 của khách hàng vay và/hoặc bên thứ ba (nếu có);
 •     – Giấy tờ pháp lý thể hiện tình trạng hôn nhân của khách hàng vay và/hoặc của bên thứ ba (nếu có).
 •  Bản chính giấy tờ có giá, các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, quyền sở hữu hợp pháp đối với giấy tờ có giá (nếu có);
 •    Các giấy tờ khác có liên quan đến khoản vay được TRUSTBank yêu cầu.

 Liên hệ

Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

 •  Trung tâm dịch vụ khách hàng qua số ĐT (08)38385555 hoặc;
 •  Các điểm giao dịch TRUSTBank gần nhất (link mạng lưới).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *