Cho vay cầm cố thẻ tiết kiệm hợp đồng tiền gửi kỳ phiếu do Trutbank phát hành

CHO VAY CẦM CỐ THẺ TIẾT KIỆM/HỢP ĐỒNG TIỀN GỬI /KỲ PHIẾU DO TRUSTBANK PHÁT HÀNH

Cho vay cầm cố Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi/Kỳ phiếu do TRUSTBank phát hành
Cho vay cầm cố Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi/Kỳ phiếu do TRUSTBank phát hành

 Tiện ích

 • Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng bằng cách cầm cố Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi/Kỳ phiếu do TRUSTBank phát hành;
 • Mức cho vay:
 • – Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi/Kỳ phiếu bằng VND: Tối đa có thể lên tới 100% giá trị Thẻ tiết kiệm/ Hợp đồng tiền gửi/ Kỳ phiếu.
 • – Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi bằng USD: Tối đa có thể lên tới 90% giá trị Thẻ tiết kiệm/ Hợp đồng tiền gửi.
 • Thời hạn vay vốn linh động tùy theo nhu cầu thực tế;
 • Thủ tục đơn giản, xử lý hồ sơ nhanh chóng, hiệu quả, lãi suất cạnh tranh.

Đối tượng và điều kiện

 • Đối tượng: Cá nhân đang sinh sống và cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Điều kiện◦ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và năng lực pháp luật dân sự theo Pháp luật;
 • – Có tài sản bảo đảm là Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi/Kỳ phiếu mở tại TRUSTBank thuộc sở hữu hợp pháp của khách hàng vay hoặc của bên thứ ba;
 • – Các điều kiện khác theo yêu cầu của TRUSTBank.

Đặc tính sản phẩm

 • Loại tiền vay: VND.
 • Thời hạn vay: tối đa bằng thời hạn còn lại của Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi/Kỳ phiếu. Riêng đối với Thẻ tiết kiệm không kỳ hạn, thời hạn cho vay tối đa lên đến 12 tháng.
 • Tài sản bảo đảm: Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi/Kỳ phiếu do TRUSTBank phát hành.
 • Phương thức trả nợ:
 • – Trả gốc: cuối kỳ.◦ Trả lãi: cuối kỳ.
 •  Lãi suất: theo quy định của TRUSTBank trong từng thời kỳ;

Hồ sơ vay vốn

 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của TRUSTBank);
 • Hồ sơ pháp lý: CMND của khách hàng vay và/hoặc bên thứ ba (nếu có);
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm;
 • Các giấy tờ khác có liên quan đến khoản vay được TRUSTBank yêu cầu.

Liên hệ

Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

 • Trung tâm dịch vụ khách hàng qua số ĐT (08)38385555 hoặc;
 • Các điểm giao dịch TRUSTBank gần nhất (link mạng lưới).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *