Cho vay phát triển nông nghiệp – nông thôn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

CHO VAY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN

TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (RDF III, MLF III)

Cho vay Phát triển nông nghiệp - nông thôn tại các tỉnh ĐBSCL (RDF III, MLF III)
Cho vay Phát triển nông nghiệp – nông thôn tại các tỉnh ĐBSCL (RDF III, MLF III)

Tiện ích

 • Hỗ trợ nguồn vốn để khách hàng sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt,….
 • Chủ động thời gian sử dụng vốn lên đến 15 năm;
 • Có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp đến 80% tổng nhu cầu vốn;
 • Đặc biệt khi vay dưới 50 triệu: thủ tục rất đơn giản, nhanh chóng, không cần công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm.
 • Đối tượng: Cá nhân, hộ gia đình, hộ gia đình có thuê ít nhất từ 2 đến 3 lao động, chủ trang trại mới vay lần đầu tại TRUSTBank.

Điều kiện:

 • Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3) trên địa bàn nông thôn thuộc các tỉnh ĐBSCL;
 • Có phương án sử dụng vốn khả thi nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp-nông thôn trên địa bàn nông thôn thuộc các tỉnh ĐBSCL;
 • Phương án sản xuất kinh doanh không ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Đặc tính sản phẩm

 • Loại tiền vay: VND;
 • Lãi suất: thay đổi linh hoạt theo từng thời kỳ;
 • Phương thức trả nợ linh hoạt:
  – Lãi trả dần hàng tháng, hàng quý, 6 tháng;
  – Vốn trả dần hàng tháng, hàng quý, 6 tháng hoặc trả một lần vào cuối kỳ.

Hồ sơ vay vốn

 • Hồ sơ pháp lý: CMND, Hộ khẩu/KT3, Giấy đăng ký kết hôn/xác nhận độc thân của người vay, người hôn phối và bên bảo lãnh (nếu có);
 • Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn và khả năng trả nợ;
 • Hồ sơ tài sản thế chấp.

Liên hệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *