Cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp – nông thôn

CHO VAY PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN

CHO VAY PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN
CHO VAY PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN

Tiện ích

 •  Hỗ trợ kịp thời nguồn vốn để khách hàng trồng trọt, chăn nuôi, sinh hoạt tiêu dùng, sản xuất-kinh doanh,…. nhằm phục vụ phát triển nông nghiệp-nông thôn;
 •  Thời hạn vay lên đến 60 tháng (05 năm);
 •  Mức cho vay: Tùy vào nhu cầu vốn và khả năng trả nợ của khách hàng, tối đa lên đến 85% tổng chi phí;
 •  Đặc biệt: Thủ tục vay đơn giản, nhanh chóng, không cần công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo đối với các khoản vay < 50 triệu đồng.Đối tượng và điều kiện
 •  Đối tượng: Hợp tác xã, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, doanh nghiệp chế biến.
 •  Điều kiện:
 •         – Có cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nông thôn;
 •         – Có phương án sử dụng vốn vay nhằm phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn;
 •         – Có tài sản để đảm bảo cho khoản vay hoặc được người thứ ba có tài sản bảo lãnh.

 Đặc tính sản phẩm

 •   Loại tiền vay: VND;
 •   Giá trị khoản vay linh động theo nhu cầu khách hàng;
 •   Lãi suất: thay đổi linh hoạt theo từng thời kỳ;
 •   Phương thức trả nợ linh hoạt:
 •          – Lãi trả dần hàng tháng, hàng quý, 6 tháng;
 •          – Vốn trả dần hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, có thể trả một lần vào cuối kỳ đối với vay ngắn hạn.

 Hồ sơ vay vốn

 •  Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của TRUSTBank); (link download)
 •  Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp;
 •  Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất;
 •  Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn và khả năng trả nợ;
 •   Hồ sơ tài sản đảm bảo.

 Liên hệ

Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

 •  Trung tâm dịch vụ khách hàng qua số ĐT (08) 3838 5555 hoặc;
 •  Các điểm giao dịch TRUSTBank gần nhất (link mạng lưới).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *