Cho vay theo hạn mức thấu chi

 CHO VAY THEO HẠN MỨC THẤU CHI

Cho vay theo hạn mức thấu chi
Cho vay theo hạn mức thấu chi

Tiện ích

 •   Cho phép Quý khách được chi vượt quá số tiền hiện có trên tài khoản thanh toán (của Quý khách mở tại TRUSTBank) nhằm đáp ứng phần vốn thiếu hụt tạm thời của Quý khách cho mục đích chi tiêu, sinh hoạt tiêu dùng;
 •  Có hoặc không có đảm bảo bằng tài sản;
 • Hạn mức thấu chi lên đến 300 triệu đồng (trường hợp có tài sản đảm bảo), lên đến 50 triệu đồng (trường hợp không có tài sản đảm bảo);
 • Đăng ký cấp hạn mức thấu chi 1 lần để sử dụng dịch vụ này trong suốt 12 tháng;
 • Lãi suất hợp lý, tính theo ngày sử dụng thực tế;
 • Thủ tục vay đơn giản, không cần nộp thêm chứng từ;
 • Khách hàng có thể rút vốn vay bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, số lần rút tiền không hạn chế.

Đối tượng và điều kiện

 •   Đối tượng: Cá nhân người Việt Nam.
 • Điều kiện

+ Điều kiện chung (cho vay thấu chi có / không có bảo đảm bằng tài sản)

 •  – Khách hàng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và năng lực pháp luật dân sự theo Pháp luật;
 •  – Khách hàng phải có độ tuổi trên 18 và thời hạn kết thúc khoản vay không quá 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ;
 •  – Có Hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú có thời hạn tại nơi đăng ký vay;
 •  – Có thu nhập ổn định đảm bảo khả năng trả nợ cho TRUSTBank;
 •  – Không có nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5 tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào.

+ Ngoài ra, khách hàng vay thấu chi không có bảo đảm bằng tài sản phải thỏa thêm các điều kiện sau:

 •  – Đang làm việc tại các Đơn vị có thực hiện chi trả lương qua tài khoản TRUSTBank và thuộc một trong các loại hình sau: Cty Nhà nước Cty Cổ phần Tổ chức, hiệp hội nước ngoài Cty Liên doanh Cty TNHH Việt Nam VPĐD Cty nước ngoài Cty Nước ngoài Cơ quan hành chính sự nghiệp Hợp tác xã
 •  – Đang làm việc theo dạng biên chế, Hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc Hợp đồng lao động xác định thời hạn (thời hạn còn lại của Hợp đồng lao động > 06 tháng) và có thời gian làm việc tại Đơn vị thực hiện chi trả lương qua tài khoản TRUSTBank tối thiểu 12 tháng;
 •  – Thu nhập ròng hàng tháng:

– Từ 4 triệu đồng trở lên đối với cán bộ làm việc tại các doanh nghiệp.

– Từ 3 triệu đồng trở lên đối với cán bộ làm việc tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

 Đặc tính sản phẩm

 • Loại tiền vay: VND;
 • Thời hạn vay: Tối đa 12 tháng;
 • Tài sản đảm bảo: có hoặc không có tài sản đảm bảo;
 • Phương thức trả nợ: TRUSTBank sẽ tự động thu lãi và vốn theo hình thức sau:
 •  – Thu gốc: vào cuối mỗi ngày làm việc, TRUSTBank tự động thu hồi số tiền đã thấu chi từ tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng.
 •  – Thu lãi: vào ngày 25 hàng tháng, TRUSTBank tự động thu lãi từ tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng.
 • Lãi suất: theo quy định của TRUSTBank trong từng thời kỳ;
 • Phí: Vui lòng tham khảo tại đây (link đến Biểu phí tín dụng).

Hồ sơ vay vốn

 •  Giấy đề nghị cấp hạn mức thấu chi (theo mẫu của TRUSTBank) (link download);
 • Hồ sơ pháp lý: CMND, Hộ khẩu/ sổ đăng ký tạm trú có thời hạn, Giấy cam kết đồng trách nhiệm trả nợ của vợ/ chồng khách hàng vay (nếu có);
 •  Hồ sơ chứng minh khả năng tài chính và nguồn trả nợ;
 •  Hồ sơ tài sản đảm bảo (nếu có).

 Liên hệ

Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

Trung tâm dịch vụ khách hàng qua số ĐT (08)38385555 hoặc;

Các điểm giao dịch TRUSTBank gần nhất (link mạng lưới).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *