Cho vay tiểu thương

CHO VAY TIỂU THƯƠNG

Cho vay tiểu thương
Cho vay tiểu thương

 Tiện ích

 •  Hỗ trợ khách hàng vay vốn bổ sung vốn kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các tiểu thương tại các chợ (*), siêu thị tổng hợp, trung tâm mua sắm, cửa hàng tổng hợp.
 •   Thời hạn cho vay phù hợp chu kỳ sản xuất kinh doanh, đặc điểm kinh doanh, khả năng trả nợ khách hàng. Thời hạn cho vay tối đa lên đến 36 tháng và không vượt quá thời gian thuê/thời gian sử dụng sạp còn lại.
 •   Mức cho vay tùy vào nhu cầu vốn và khả năng trả nợ của khách hàng, tối đa lên đến 70% giá trị TSĐB do TRUSTBank định giá.
 •   Hồ sơ đơn giản, thủ tục vay nhanh chóng.

 Đối tượng và điều kiện

 •   Đối tượng: Các cá nhân & hộ gia đình hoạt động kinh doanh thường xuyên tại chợ (*), trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tổng hợp….
 •   Điều kiện:◦ Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn KT3 (thời hạn trên 6 tháng) tại tỉnh/thành phố nơi có địa điểm kinh doanh chợ.
 •    –  Khách hàng vay có độ tuổi trên 18 và thời hạn kết thúc khoản vay không quá 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ.◦ Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và/hoặc giấy phép hành nghề (còn hiệu lực).
 •    –  Khách hàng được Ban quản lý chợ xác nhận kinh doanh thường xuyên ổn định, liên tục trên 12 tháng và đồng ý chuyển nhượng sạp để trả nợ cho TRUSTBank.
 •    –  Ngành nghề kinh doanh hoặc mục đích kinh doanh không bị pháp luật cấm.
 •    –  Có mục đích bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
 •    –  Chưa phát sinh nợ nhóm 3 trở đi tại TRUSTBank và các tổ chức tín dụng khác.
 •    –  Các điều kiện khác theo quy định của TRUSTBank.

 Đặc tính sản phẩm

 •   Loại tiền vay: VND.
 •   Tài sản đảm bảo: gồm các hình thức sau
 •    –  Tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của khách hàng vay vốn.
 •    –  Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng/hợp đồng thuê/hợp đồng sử dụng sạp.
 •    –  Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba. Riêng TSĐB là sạp chợ thì TRUSTBank chỉ chấp nhận là sở hữu hợp pháp của khách hàng vay.
 •    –  Phương thức trả nợ: Đối với từng trường hợp cụ thể, theo yêu cầu vay và khả năng trả nợ của khách hàng xác định trả nợ (trả góp) cho phù hợp: ngày, tuần, tháng.
 •   Lãi suất: theo quy định của TRUSTBank trong từng thời kỳ.
 •    Phí: Vui lòng tham khảo tại đây (link đến Biểu phí tín dụng).

 Hồ sơ vay vốn

 •    Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của TRUSTBank) (link download).
 •    CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu/KT3, Giấy đăng ký kết hôn/Xác nhận độc thân của người vay và/hoặc của bên thứ 3 (nếu có).
 •   Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có).
 •   Biên lai thuế 3 tháng gần nhất.
 •   Sổ theo dõi doanh thu – các khoản công nợ phải thu, phải trả (nếu có).
 •   Hợp đồng kinh tế đã và đang thực hiện hoặc hóa đơn mua bán hàng hóa (nếu có)…
 •   Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng sạp.
 •   Giấy tờ thể hiện quyền sở hữu hợp pháp, hợp lệ của TSĐB của khách hàng vay vốn và/hoặc bên thứ 3 (nếu có).
 •  Hợp đồng tín dụng, chứng từ thanh toán tiền vay ở các TCTD khác (nếu có).
 •   Các giấy tờ khác theo yêu cầu của TRUSTBank.

Liên hệ

Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

 •  Trung tâm dịch vụ khách hàng qua số ĐT (08)38385555 hoặc
 •  Các điểm giao dịch TRUSTBank gần nhất (link mạng lưới).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *