Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoáng

CHO VAY ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN

Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán
Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán

Tiện ích

 •    Hỗ trợ nguồn vốn đầu tư bằng việc ứng trước tiền bán chứng khoán trong thời gian khách hàng chờ nhận tiền bán cổ phiếu tại Công ty chứng khoán;
 •   Giá trị ứng trước cao, tối đa bằng tổng số tiền bán chứng khoán đã được khớp lệnh bán sau khi trừ phí giao dịch của công ty chứng khoán và lãi ứng trước;
 •   Thủ tục đơn giản, nhận tiền ngay trong ngày làm việc;
 •    Xử lý hồ sơ nhanh chóng, hiệu quả, lãi suất cạnh tranh.

 Đối tượng và điều kiện

 •  Đối tượng: cá nhân đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty chứng khoán có ký hợp đồng hợp tác với TRUSTBank.
 •   Điều kiện

Điều kiện đối với chứng khoán: chứng khoán niêm yết.

Điều kiện đối với khách hàng vay vốn:

 •    – Có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự và đủ điều kiện tham gia thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật;
 •    – Là chủ sở hữu hợp pháp toàn bộ chứng khoán đã khớp lệnh bán, hoặc người được uỷ quyền thực hiện việc ứng trước và nhận ứng trước tiền bán chứng khoán;
 •    – Tại thời điểm vay vốn có xác nhận của Công ty chứng khoán về lệnh bán đã được khớp lệnh và chưa được thanh toán.

 Đặc tính sản phẩm

 •   Loại tiền vay: VND;
 •   Thời hạn vay: tối đa là 5 ngày làm việc;
 •   Tài sản đảm bảo: Là số tiền bán chứng khoán đã được Công ty chứng khoán xác nhận khớp lệnh;
 •  Lãi suất: theo quy định của TRUSTBank trong từng thời kỳ;
 •    Phí: Vui lòng tham khảo tại đây (link đến Biểu phí tín dụng).

 Hồ sơ vay vốn

 •   Giấy đề nghị vay kiêm hợp đồng vay ứng trước tiền bán chứng khoán (theo mẫu của TRUSTBank) (link download);
 •   Hồ sơ pháp lý: CMND;
 •    Thông báo kết quả giao dịch của Công ty chứng khoán đối với khách hàng;
 •   Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

 Liên hệ

Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

 •  Trung tâm dịch vụ khách hàng qua số ĐT (08)38385555 hoặc;
 •  Các điểm giao dịch TRUSTBank gần nhất (link mạng lưới).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *