Chuyển tiền từ cây ATM Agribank sang Vietinbank?

Chuyển tiền từ cây ATM Agribank sang Vietinbank được ko?

ATM Agribank

Ngày nay, các bạn chỉ mang thể thực hiện chuyển khoản giữa 2 trương mục thẻ mở cộng hệ thống nhà băng, chưa thực hành chuyển khoản chéo giữa các nhà băng khác nhau. Để chuyển khoản từ account thẻ của Agribank sang account thẻ nhà băng khác, Quý khách bắt buộc thực hiện tại quầy giao thiệp.

Nếu bạn với thẻ Agribank không chuyển khoản được cho account Vietinbank hay bất kỳ Ngân hàng nào hết. Mà chỉ chuyển khoản cho trương mục của Agribank mà thôi.

Và bạn sở hữu thể thực hiện chuyển khoản trên ATM cho TK Agribank tại máy ATM Vietinbank và các Ngân hàng kết liên khác có Agribank.

Chọn hiểu thêm về những dịch vụ thẻ ngân hàng

Đọc thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *