Danh mục đầu tư của SCIC: 1 mình Vinamilk ‘chấp tất’

Báo cáo tài chính năm 2016 của SCIC đã được kiểm toán bởi Hãng Deloitte cho thấy trong năm qua, trước thuế lợi nhuận của SCIC đạt 7.941 tỷ đồng, giảm 7,8% Vì vậy, cách đây trước.

Tính đến 31/12/2016, tổng vốn của SCIC đạt 66.000 tỷ đồng, giảm 7.300 tỷ so với đầu năm. Số lượng các Quỹ để Gửi và Lớn Doanh nghiệp-1 phải trả nợ cho quản lý SCIC giảm hơn 10.500 tỷ và 27.300 tỷ vào cuối năm 2016.

SCIC ăn cắp tổng số séc của kỳ tàI ngắn (35.800 tỷ) và nguồn vốn đầu tiên (27.300 tỷ đồng).

SCIC trong tài khoản danh mục, ngân hàng gửi tiền và các tổ chức SCIC của họ và Tập đoàn xếp hạng và Tăng trưởng chiếm 40.471 tỷ đồng, tương đương với 61% tổng lợi nhuận của SCIC.

Trong danh sách liên đoàn đầu tiên của Liên hiệp đã tìm thấy với vốn chủ sở hữu của một hiệu trưởng có một trong 511 tỷ, giảm 500 tỷ đồng và nhiều năm trước đây.

Nguồn: BCTC SCIC hợp nhất năm 2016

Nguồn: BCTC SCIC năm nhất năm 2016

Trong năm 2016, nhóm công ty đạt doanh thu 9.364 tỷ đồng và lợi nhuận 540,5 tỷ đồng, phần lãi của SCIC có tỷ lệ tương ứng là 155 tỷ đồng.

Show SCIC đang nắm giữ nhà máy tại 147 Công ty. DN sở hữu cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, SCIC cho biết SCIC có danh mục cổ phiếu nắm giữ trên thị trường chứng khoán với giá trị đến 130 ngàn tỷ đồng.

Theo danh mục SCIC đang nắm giữ, 19 DN lớn nhất trong danh mục có cổ phiếu niêm yết trên sàn 2 sàn HOSE, HNX và đồ hoạ trên SCC của UPCom mang giá trị lớn hơn 120 ngàn tỷ đồng vào cuối tháng 7/2017.

Nguồn: SCIC, tổng hợp Cafef

Nguồn: SCIC, tổng hợp Cafef

Dù vậy, chỉ phần lớn vốn đầu tư của Vinamilk với thị trường đạt 87,2 nghìn tỷ, chiếm 72,7% danh mục bao gồm 19 DN lớn trên sàn của SCIC. Sở hữu tỷ lệ nắm giữ 39,3% vốn, tương đương với 571 triệu cổ phiếu lưu trữ của Vinamilk, hàng năm SCIC thu về hàng nghìn tỷ đôla cổ phiếu từ sữa lớn.

Được biết, trong 2 năm 2015-2016, Vinamilk trả cổ tức 60% / năm. Như vậy, năm 2016, SCIC đã bỏ ra 3.400 tỷ đồng cổ phần từ VNM, chiếm 3/4 cổ phần được nhận và chiếm hơn 40% lợi nhuận trước thuế của SCIC.

Không còn nữa, VNM là một cột hàng giữ giá trị của những cải cách trong SCIC ở mức giá của SCIC. Hiện chủ VNM đang giao dịch ở mức 153.000 đồng / cổ phiếu, nâng cao 23.5%, vì vậy kéo dài đầu năm theo SCIC đã tăng hơn 16 tỷ đô la vào cuối năm 2016.

Nguồn:

Http://cafef.vn/danh-muc-dau-tu-cua-scic-mot-minh-vinamilk-chap-tat-20170726174248894.chn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *