Điều kiện đăng ký và thủ tục mở thẻ ghi nợ quốc tế HDBank Visa

Thẻ ghi nợ quốc tế HDBank Visa là thẻ thanh toán quốc tế với rộng rãi lợi ích vượt trội giành cho quý khách.

Bất kỳ quý khách nào có tài khoản tiền gửi tính sổ tại HDBank đều đủ điều kiện mở thẻ ghi nợ quốc tế HDBank Visa.

Với hai cách thức đăng ký mở thẻ ghi nợ quốc tế HDBank Visa: Đăng ký tại chi nhánh của HDBank và đăng ký trực tuyến

Đăng ký tại chi nhánh

Các bạn tới chi nhánh/phòng giao tế của HDBank gần nhất để đăng ký trực tiếp. Lúc đi người mua nhớ với theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu để làm cho thủ tục đăng ký. Thủ tục đăng ký mở thẻ ghi nợ quốc tế HDBank Visa cũng cực kỳ đơn thuần, quý khách chỉ nên điền vào loại đơn đăng ký mở thẻ và bản phô tô chứng minh thư hoặc hộ chiếu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *