Độ tuổi làm thẻ ATM là bao nhiêu?

Cá nhân hậu 6 tuổi trở lên, với đủ năng lực hành vi dân sự mang thể dùng thẻ ATM. Ấy là quy định tại điều 16 Thông tư 19/2016 về thẻ ngân hàng, quy định độ tuổi được phép sử dụng thẻ ATM của các nhà băng thương nghiệp.

Quy định độ tuổi làm thẻ ATM như thế nào?

Bạn nên chú ý thẻ ATM sở hữu 3 chiếc là thẻ trả trước, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng. Nếu ko có quy định khác của những ngân hàng thương mại, mỗi loại thẻ này bao gồm thẻ nội địa và thẻ quốc tế Visa/ MasterCard/ JCB/ UnionPay.

Độ tuổi Điều kiện Cái thẻ ATM được dùng
Từ 6 tuổi đến dưới 15 tuổi Sở hữu năng lực hành vi dân sự, được người đại diện đồng ý bằng văn bản về việc tiêu dùng thẻ; Thẻ trả trước, thẻ ghi nợ không thấu chi ;
Từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi Thẻ trả trước, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng.
Từ 18 tuổi trở lên Với năng lực hành vi dân sự;

Thấu chi là việc nhà băng sẽ ứng thêm cho bạn trong giả dụ không còn tiền trong trương mục. Thẻ ghi nợ ko thấu chi là thẻ ghi nợ mà bạn chỉ được phép rút tiền, thanh toán hay chuyển khoản trong số tiền bạn có và ngân hàng không “tạm ứng” khi bạn hết tiền. Thẻ ghi nợ mà hồ hết chúng ta đang dùng là thẻ này.

Cá nhân đức 6 tuổi sở hữu thể tiêu dùng thẻ ATM

  • Thẻ phụ sẽ do chủ thẻ chính (thường là ba mẹ, người nhà…) đăng ký phát hành thêm cho con dòng hoặc người khác;
  • Cá hiền từ 6 tới dưới 15 tuổi chỉ được sử dụng thẻ phụ. Cá hiền hậu 15 đến dưới 18 tuổi giả dụ muốn dùng thẻ chính buộc phải mang tài sản bảo đảm riêng (cá nhân tử 15 tuổi sở hữu thể mở trương mục cho riêng mình).

Đăng ký thẻ ở ngân hàng nào?

Thẻ trả trước Hiện sở hữu khoảng 10 ngân hàng phát hành thẻ trả trước;
Thẻ ghi nợ Tất cả những nhà băng đều phát hành thẻ ghi nợ (không thấu chi). Ví như bạn muốn thấu chi thẻ ghi nợ thì cần có của cải đảm bảo hoặc đáp ứng yêu cầu khác của nhà băng.
Thẻ tín dụng Vì tính năng khác biệt so mang hai mẫu thẻ trên, bên cạnh độ tuổi thì bạn buộc phải với tài chính ổn định để đăng ký tiêu dùng thẻ tín dụng. Để biết thẻ tín dụng nào thích hợp có thu nhập và nhu cầu tìm sắm hàng tháng, bạn sở hữu thể so sánh thẻ tín dụng tại đây.

Tham khảo từ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *