Đối mang giao chuyển dịch tiền cho người thụ hưởng tại Agribank, sau thời kì bao lâu thì nhận được tiền?

Chuyển dịch tiền cho người thụ hưởng tại Agribank

Chuyển dịch tiền cho người thụ hưởng tại Agribank, đối với giao dịch chuyển tiền cho người thụ hưởng với account tiền gửi mở tại Agribank, sau thời gian bao lâu thì người thụ hưởng nhận được tiền?

Nhà băng Agribank

Agribank trả lời:

Giả dụ Khách hàng đến quầy giao thiệp Agribank để chuyển tiền vào tài khoản của người thụ hưởng: Trường hợp thông tin của giao chuyển dịch tiền được sản xuất toàn bộ, chuẩn xác, trương mục của người thụ hưởng có thể nhận được tiền ngay trong ngày làm cho việc.

Trong khuôn khổ 02 ngày khiến việc đề cập từ thời điểm chuyển tiền, trường hợp trương mục của người thụ hưởng vẫn chưa nhận được tiền, Các bạn tới chi nhánh Agribank nơi chuyển tiền để khiến thủ tục tra soát.

Giả dụ Quý khách thực hành giao chuyển dịch khoản tại máy ATM của Agribank: Tài khoản người thụ hưởng sẽ được ghi Sở hữu ngay sau lúc Khách hàng hoàn tất giao chuyển dịch khoản.

Giả dụ account người thụ hưởng vẫn chưa được ghi Sở hữu, Các bạn can hệ mang chi nhánh hoặc phòng giao tiếp Agribank nơi Các bạn mở tài khoản.

  • Tên và liên hệ chi nhánh Agribank nơi mở account.
  • Mã SWIF (SWIFT Code) của Agribank và của chi nhánh Agribank nơi mở trương mục (ví như chuyển tiền từ nước ngoại trừ về).

Chọn hiểu thêm về các dịch vụ thẻ ngân hàng Tại Đây

Agribank trả lời:

Giả dụ Khách hàng đến quầy giao thiệp Agribank để chuyển tiền vào tài khoản của người thụ hưởng: Trường hợp thông tin của giao chuyển dịch tiền được sản xuất toàn bộ, chuẩn xác, trương mục của người thụ hưởng có thể nhận được tiền ngay trong ngày làm cho việc.

Trong khuôn khổ 02 ngày khiến việc đề cập từ thời điểm chuyển tiền, trường hợp trương mục của người thụ hưởng vẫn chưa nhận được tiền, Các bạn tới chi nhánh Agribank nơi chuyển tiền để khiến thủ tục tra soát.

Giả dụ Quý khách thực hành giao chuyển dịch khoản tại máy ATM của Agribank: Tài khoản người thụ hưởng sẽ được ghi Sở hữu ngay sau lúc Khách hàng hoàn tất giao chuyển dịch khoản.

Giả dụ account người thụ hưởng vẫn chưa được ghi Sở hữu, Các bạn can hệ mang chi nhánh hoặc phòng giao tiếp Agribank nơi Các bạn mở tài khoản.

  • Tên và liên hệ chi nhánh Agribank nơi mở account.
  • Mã SWIF (SWIFT Code) của Agribank và của chi nhánh Agribank nơi mở trương mục (ví như chuyển tiền từ nước ngoại trừ về).

Chọn hiểu thêm về các dịch vụ thẻ ngân hàng Tại Đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *