Eximbank cắt giảm 8 Phó giám đốc điều hành, trong đấy có 2 người đại diện vốn của Sumitomo Mitsui

Ngân hàng TMCP

Thông tin từ phía Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank – mã: EIB) cho biết nhà băng này đang cải tổ Trụ sở chính để tinh gọn bộ máy quản lý và tăng hiệu quả của quá trình ra quyết định.

Theo ngân hàng, việc tái xếp đặt này là một phần của ​các đề xướng ​chiến lược trung và dài hạn của Ngân hàng thuộc dự án “Eximbank Mới”.

Eximbank công ty lại 9 Khối và Trọng tâm / Bộ phận ngày nay tại Hội sở chính thành 7 Khối bao gồm: Khối Người dùng Tổ chức Khối Nhà băng Bán lẻ Khối Kinh doanh Tiền tệ Khối Quản lý Rủi ro Khối CNTT và Vận hành Khối Hỗ trợ Khối Kế hoạch Chiến lược

Về cơ cấu ban điều hành mới, Ban điều hành mới bao gồm 7 thành viên:

– Ông Lê Văn Quyết (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc)

– Ông Trần Tấn Lộc (Phó Tổng Giám đốc)

– Ông Đào Hồng Châu (Phó Tổng Giám đốc)

– Bà Đinh Thị Thu Thảo (Phó Tổng Giám đốc)

– Bà Văn Thái Bảo Nhi (Phó Tổng Giám đốc)

– Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ (Phó Tổng Giám đốc)

– Ông Võ Quang quẻ Hiển (Phó Tổng Giám đốc)

Để hỗ trợ Ban điều hành, ngân hàng đã bổ sung một vị trí mới quan trọng là Giám đốc cấp cao. Các Giám đốc cấp cao chịu bổn phận thực hiện chiến lược kinh doanh của nhà băng, gồm sở hữu:

-Ông Bùi Văn Đạo

-Ông Nguyễn Văn Hào

-Ông Lê Anh Tú

-Ông Masashi Mochizuki

-Ông Yutaka Moriwaki.

Như vậy, trong ban điều hành mới, 2 thành viên của cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation sẽ không còn khiến cho Phó giám đốc điều hành mà chỉ tham dự sở hữu vai trò hỗ trợ.

Trước đấy, Ban điều hành của ngân hàng Eximbank gồm 15 người bao gồm Tổng giám đốc và 14 Phó giám đốc điều hành. Có quyết định lần này, Eximbank đang tinh giảm bộ máy điều hành duyệt y việc cắt giảm 8 Phó giám đốc điều hành.

Đọc thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *