Hạn mức tiêu dùng thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect24?

Nhà băng Vietcombank

Hạn  mức rút tiền mặt, hạn mức chuyển khoản, hạn mức ăn xài trong một lần tối đa là bao nhiêu? Rút tối thiểu là bao nhiêu? rút tối đa 1 ngày là bao nhiêu? chuyển khoản tối đa 1 lần là bao nhiêu? chuyển khoản tối đa 1 ngày là bao nhiêu? tiêu pha tối đa 1 lần là bao nhiêu? chi tiêu tối đa một ngày là bao nhiêu?

Nhà băng Vietcombank

Thao tác Tối thiểu/ lần Tối đa/ lần Tối đa/ ngày
Rút tiền mặt 20.000đ 5 triệu đồng 50 triệu đồng
Chuyển khoản Dưới 100 triệu 100 triệu
Tính sổ (Tiêu xài) 200 triệu đồng 200 triệu đồng
Chuyển tiền liên ngân hàng qua ATM 50 triệu 100 triệu
Chuyển tiền liên ngân hàng qua VCB- IB@nking 30 triệu 60 triệu
Chuyển tiền liên ngân hàng qua VCB- Mobile B@nking 20 triệu 50 triệu

Giả dụ muốn đăng ký mở thẻ ghi nợ nội địa VCB Connect 24, bạn chỉ buộc phải bảo đảm độ tuổi từ 18 trở lên. Lúc đăng ký chỉ bắt buộc với CMND và tổn phí khiến thẻ 50.000đ là bạn mang thể nhận được thẻ của mình sau khoảng 1 tuần làm cho việc.

1 số phí dùng khác của thẻ ghi nợ Vietcombank Connect 24 như sau

Chiếc phí tổn Mức phí
Phát hành thẻ 50.000đ
Cấp lại PIN 10.000đ/ lần
Rút tiền 1.000đ/ giao tế (3.000đ ko kể hệ thống của VCB)
Chuyển khoản 3.000đ/ giao thiệp  (5.000đ ví như ngoại trừ hệ thống)
Chuyển tiền liên ngân hàng 10.000đ/ giao thiệp

Đọc thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *