back to homepage

Homepage 3

Cho vay phát triển nông nghiệp – nông thôn tại các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long 0

Nội dung chính1 CHO VAY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG1.1 Tiện ích1.2 Điều kiện:1.3 Đặc tính sản phẩm1.4 Hồ sơ

Read More

Cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp – nông thôn 0

Nội dung chính1 CHO VAY PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN1.1 Tiện ích1.2  Đặc tính sản phẩm1.3  Hồ sơ vay vốn1.4  Liên hệ CHO VAY PHỤC VỤ

Read More

Cho vay tài trợ nhập khẩu cầm cố bằng chính lô hàng nhập 0

Nội dung chính1 CHO VAY TÀI TRỢ NHẬP KHẨU CẦM CỐ BẰNG CHÍNH LÔ HÀNG NHẬP1.1 Tiện ích1.2 Đối tượng và điều kiện1.3  Hồ sơ vay vốn1.4 Liên hệ CHO

Read More

Cho vay tài trợ L/C xuất khẩu trả ngay 0

Nội dung chính1 CHO VAY TÀI TRỢ L/C XUẤT KHẨU TRẢ NGAY1.1 Đối tượng và điều kiện1.2  Đặc tính sản phẩm1.3  Hồ sơ vay vốn1.4  Liên hệ CHO VAY TÀI

Read More

Dịch vụ thu hộ tiền mặt 0

Nội dung chính1 DỊCH VỤ THU CHI HỘ TIỀN MẶT1.1 Tiện ích:1.2 Tiện ích: DỊCH VỤ THU CHI HỘ TIỀN MẶT A.Thu hộ tiền mặt là dịch vụ qua đó

Read More

Nhờ thu nhập khẩu 0

Nội dung chính1 NHỜ THU NHẬP KHẨU1.1 Tiện ích:1.2 Thủ tục nhờ thu nhập khẩu: NHỜ THU NHẬP KHẨU Dịch vụ “Nhờ thu nhập khẩu” được sử dụng khi quý

Read More

Thanh toán tín dụng chứng từ – L/C nhập khẩu 0

Nội dung chính1 Thanh toán tín dụng chứng từ – L/C nhập khẩu1.1 Tiện ích:1.2  PHÁT HÀNH L/C NHẬP1.2.1  Hồsơ yêu cầu:1.3 Điều kiện mở L/C nhập khẩu: Thanh toán

Read More

Quy định sử dụng dịch vụ SMS Banking TRUSTBANK 0

Nội dung chính1 QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ SMS BANKING TRUSTBANK1.1 1. ĐỒI VỚI KHÁCH HÀNG:1.2 2. ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG:1.3 3. TRUSTBANK SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG

Read More

Hướng dãn sử dụng dịch vụ SMS Banking 0

Nội dung chính1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SMS BANKING1.1 Dịch vụ SMS Banking: Đơn giản – Thuận tiện – Nhanh chóng1.2 1. Tiền gửi:1.3 2. Tiền vay:1.4 3.

Read More

Dịch vụ SMS Banking 0

Nội dung chính1 Dịch vụ SMS Banking1.1 I. TÀI KHOẢN TIỀN GỬI1.2 II. TÀI KHOẢN TIỀN VAY1.3  IV. LÃI SUẤT TIỀN GỬI1.4 V. LÃI SUẤT TIỀN VAY1.5 VI. CÁC SẢN

Read More