Hướng dãn sử dụng dịch vụ SMS Banking

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SMS BANKING

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SMS BANKING
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SMS BANKING

Dịch vụ SMS Banking: Đơn giản – Thuận tiện – Nhanh chóng

Đăng ký sử dụng: Chỉ cần Giấy CMND (đối với cá nhân) hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp) để đăng ký sử dụng tại bất kỳ điểm hoạt động nào của Ngân hàng TMCP Đại Tín (TRUSTBank).
Truy vấn thông tin: Soạn cú pháp: DTB <nội dung> và gửi đến 8199
Trong đó:
– DTB: là từ khóa dịch vụ SMS Banking.
– Nội dung: là những từ khóa tương ứng với từng tiện ích của dịch vụ.
Cú pháp cụ thể:

1. Tiền gửi:

– Tra cứu số dư tài khoản KKH:
Soạn DTB SD gửi 8199
hoặc DTB SD
– Tra cứu số dư tài khoản CKH:
Soạn DTB SD CKH gửi 8199
hoặc DTB SDCKH
– Tra cứu số dư một tài khoản xác định:
Soạn DTB SD <Số tài khoản> gửi 8199
(Số tài khoản gồm 13 số)
– Tra cứu lịch sử số dư 5 giao dịch gần nhất:
Soạn DTB LSGD <Số tài khoản>

2. Tiền vay:

– Tra cứu dư nợ tiền vay:
Soạn DTB DN gửi 8199
hoặc DTB SDTV
– Tra cứu dư nợ của một tài khoản xác định:
Soạn DTB DN <Số tài khoản> gửi 8199
hoặc DTB SD <Số tài khoản>

3. Lãi suất tiền gửi:

Soạn DTB LSTG gửi 8199
hoặc DTB LS TG
hoặc DTB LS

4. Lãi suất tiền vay:

Soạn DTB LSTV gửi 8199
hoặc DTB LSV
hoặc DTB LSVay

5. Tỷ giá:

– Tra cứu tỷ giá một ngoại tệ xác định:
Soạn DTB TG <mã ngoại tệ> gửi 8199
hoặc DTB TyGia <mã ngoại tệ>
hoặc DTB TiGia <mã ngoại tệ>
– Tra cứu tỷ giá ngoại tệ mà NH có kinh doanh:
Soạn DTB TG gửi 8199
hoặc DTB TyGia
hoặc DTB TiGia

6. Các Chương trình, sản phẩm:

– Tra cứu danh sách Chương trình huy động đang thực hiện:
Soạn DTB CTĐB gửi 8199
hoặc DTB CTTK
hoặc DTB KM
– Tra cứu lãi suất một chương trình huy động:
Soạn DTB <mã chương trình> gửi 8199

7. Thông báo số dư tự động:

– Đăng ký sử dụng tiện ích này, khi số dư tài khoản có thay đổi (tăng hoặc giảm), Ngân hàng sẽ tự động thông báo cho khách hàng qua số ĐTDĐ đã đăng ký.

8. Trợ giúp:

– Tra cứu Hướng dẫn sử dụng dịch vụ SMS Banking:
Soạn DTB HELP gửi 8199
hoặc DTB HLP
hoặc DTB TROGIUP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *