Nhờ thu nhập khẩu

NHỜ THU NHẬP KHẨU

NHỜ THU NHẬP KHẨU
NHỜ THU NHẬP KHẨU

Dịch vụ “Nhờ thu nhập khẩu” được sử dụng khi quý khách hàng nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài, thanh toán tiền hàng cho nhà xuất khẩu theo phương thức nhờ thu và muốn lựa chọn ngân hàng thu hộ. TRUSTBank đảm bảo quý khách nhận được bộ chứng từ nhanh nhất.

  •   Nhận và thông báo nhờ thu
  •  Phát hành bảo lãnh / Uỷ quyền nhận hàng / Ký hậu vận đơn
  •  Thanh toán nhờ thu nhập khẩu

Tiện ích:

  •  Được Ngân hàng hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tài trợ nhập khẩu;
  •  Được tư vấn miễn phí nghiệp vụ nhằm giảm thiểu các rủi ro và chi phí;
  •   Thời gian xử lý nghiệp vụ nhanh chóng;
  •  An toàn và bảo mật thông tin.

Thủ tục nhờ thu nhập khẩu:

  •  Khi nhận thông báo và bộ chứng từ nhờ thu từ Ngân hàng nước ngoài gửi đến, chúng tôi sẽ kiểm tra và thông báo cho quý khách trong thời gian sớm nhất;
  •  Đối với nhờ thu trả ngay (D/P): Quý khách sẽ nhận được bộ chứng từ ngay khi nộp đủ số tiền để thanh toán cho người hưởng và các khoản phí dịch vụ liên quan;
  •  Đối với nhờ thu trả chậm (D/A): Quý khách sẽ nhận được bộ chứng từ khi đã ký chấp nhận thanh toán hối phiếu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *