Nhờ thu xuất khẩu

NHỜ THU XUẤT KHẨU

NHỜ THU XUẤT KHẨU
NHỜ THU XUẤT KHẨU

Sau khi xuất hàng đi nước ngoài, Quý khách có thể sử dụng dịch vụ nhờ thu xuất khẩu của TRUSTBank. TRUSTBank sẽ chuyển bộ chứng từ đi nước ngoài nhờ thu hộ, theo dõi, tra soát thanh toán, chuyển tiền vào tài khoản của Quý khách khi được thanh toán.

Tiện ích nhờ thu xuất khẩu :

  •  Thời gian xử lý hồ sơ nhanh;
  •   Tư vấn soạn thảo hợp đồng ngoại thương;
  •  Hỗ trợ tìm kiếm thông tin về nhà nhập khẩu và uy tín của ngân hàng thu hộ;
  •  Hệ thống ngân hàng đại lý rộng, đa dạng tại nhiều thị trường;
  •  Chi phí hợp lý.

Hồ sơ:

  •   Hồ sơ pháp lý (nếu là khách hàng giao dịch lần đầu tại TRUSTBank), 01 bản sao;
  •  Thư yêu cầu thanh toán chứng từ hàng xuất (theo mẫu), 01 bản gốc;
  •  Hợp đồng ngoại thương hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương hợp đồng, bản sao;
  •   Bộ chứng từ nhờ thu theo điều kiện và điều khoản trong hợp đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *