Sở hữu thể chuyển tiền từ account thẻ của Agribank sang account thẻ của Nhà băng khác duyệt y ATM của Agribank được không?

Mang thể chuyển tiền từ trương mục thẻ của Agribank sang account thẻ của Ngân hàng khác duyệt ATM của Agribank được ko?

 • Hiện tại, quý khách chỉ sở hữu thể thực hành chuyển khoản giữa 2 tài khoản thẻ mở cộng hệ thống ngân hàng, chưa thực hành chuyển khoản chéo giữa các nhà băng khác nhau.
 • Để chuyển khoản từ account thẻ của Agribank sang trương mục thẻ của nhà băng khác, Các bạn phải thực hiện tại quầy giao thiệp.

 

Tính năng thẻ Agribank

Lúc thẻ Agribank bị thất lạc, bị mất trộm, hoặc nghi ngờ tài khoản thẻ của mình bị  lợi dụng, người mua nên khiến cho gì?

 • Trong giả dụ này, xin Người dùng vui lòng gọi Dịch vụ Quý khách 24/7 số (84 4) 3868 7437 / 3868 7913 / 3629 0161 hoặc bất kỳ chi nhánh nào của Agribank.
 • Viên chức của Agribank sẽ đề nghị quý khách phân phối toàn bộ thông tin ảnh hưởng đến thẻ (số thẻ, số account, ID, shop…), công nhận giao thiệp thẻ gần nhất và thực hành lâm thời khoá thẻ cho quý khách.
 • Các bạn sẽ được chỉ dẫn đến chi nhánh phát hành thẻ để hoàn tất thủ tục báo mất thẻ. Trong trường hợp quý khách mang nhu cầu sử dụng lại thẻ, khách hàng phải đăng ký thủ tục phát hành lại thẻ tại chi nhánh nơi khách hàng mở account.

Lưu ý:

 • Đối có thẻ ghi nợ, trong khoảng thời kì 120 phút và đối với thẻ tín dụng là 5 ngày, tính từ thời khắc chủ thẻ hoàn tất thủ tục báo mất thẻ tại chi nhánh phát hành, ví như thẻ bị kẻ gian lợi dụng chủ thẻ nên hoàn toàn chịu nghĩa vụ về thiệt hại đấy. Sau thời khắc trên, Agribank sẽ chịu hoàn toàn bổn phận.

Các trường hợp nào thì máy ATM thu thẻ của khách hàng? Lúc bị thu thẻ, quý khách bắt buộc làm gì?

Máy ATM chỉ mang thể thu thẻ trong 3 nếu sau:

 • Thẻ nằm trong danh sách thẻ đen.
 • Người dùng nhập sai PIN 3 lần liên tục.

Chủ thẻ ko nhận lại thẻ tại máy ATM sau thời gian 30 giây.

 • Người mua phải liên can chi nhánh quản lý máy ATM đấy (Bình thường là chi nhánh sắp vị trí đặt máy ATM) hoặc Dịch vụ Người dùng 24/7 số (84 4) 3868 7437 / 3868 7913 / 3629 0161 để được tương trợ xử lý sự cố.

Lưu ý: lúc các bạn tới nhận lại thẻ buộc phải mang theo giấy chứng minh nhân dân và hoàn tất thủ tục đăng ký xử lý nảy sinh theo đề nghị của chi nhánh.

Khi máy ATM thu tiền, trả tiền chậm, trả thiếu, trả thừa hay không trả tiền, khách hàng bắt buộc làm cho gì?

 • Trong các trường hợp này, ví như chủ thẻ của Agribank thực hiện giao dịch tại ATM của nhà băng khác thì can dự chi nhánh phát hành thẻ để làm cho giấy đề nghị phát sinh.Nếu chủ thẻ của Agribank thực hiện giao tế tại máy ATM của Agribank thì liên can chi nhánh quán lý máy ATM (Thường ngày là chi nhánh sắp chỗ đạt ATM) hoặc Dịch vụ Người dùng 24/7 số (84 4) 3868 7437 / 3868 7913 / 3629 0161 để được tương trợ xử lý sự cố.

Thẻ ghi nợ nội địa “Success” của Agribank có thể rút tại máy ATM của NH khác được ko?

 • Agribank đã thực hiện kết nối hài lòng tính sổ sở hữu Banknetvn-Smartlink phải thẻ Success của Agribank không những thực hành giao dịch tại các máy ATM của Agribank mà còn tại  máy ATM của những nhà băng khác mang logo Banknetvn hoặc Smartlink.
 • Để cập nhật danh sách các nhà băng thành viên của Banknetvn-Smartlink, xin vui lòng hệ trọng Dịch vụ Khách hàng 24/7 số (84 4) 3868 7437 / 3868 7913 / 3629 0161 hoặc truy vấn cập vào mục “Thẻ Success” tại liên hệ  www.agribank.com.vn

Trong giao chuyển dịch khoản, quý khách có bị mất tiền ko giả dụ gõ nhầm account chuyển đến? Giả dụ mất thì sở hữu bí quyết gì lấy lại được ko?

 • Đối với giao dịch chuyển khoản tại máy ATM: lúc các bạn gõ nhầm số account, ví như số account ấy tồn tại thì trương mục của người dùng sẽ bị trừ tiền.
 • Ngay sau lúc chuyển giả dụ phát hiện sai, quý khách với thẻ tậu “Hủy” để huỷ giao dịch đó.Trong ví như giao tế đã hoàn thành, khách hàng bắt buộc hệ trọng Dịch vụ Quý khách 24/7 số (84 4) 3868 7437 / 3868 7913 / 3629 0161 hoặc chi nhánh phát hành để được tương trợ giải quyết.

Tham khảo từ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *