back to homepage

Tag "alibaba"

Phó tướng Thái Sùng Tín đã giúp Jack Ma xây dựng đế chế Alibaba như thế nào? 0

Cơ hội tương lai của các nhà kinh doanh thú vị rằng: Bill Gates với Steve Ballmer, Steve Jobs có Tim Cook, Mark Zuckerberg sở hữu Sheryl Sandberg … Còn

Read More