back to homepage

Tag "bán cổ phần"

VPBank sẽ bán 5% cổ phần cho IFC 0

Ngân hàng TMCP Việt Nam Hưng thịnh Vượng (VPBank – VPB) cho biết hiện tỷ lệ với của cổ đông nước ngoài tại nhà băng này là 22,34%. Theo quy

Read More