back to homepage

Tag "cảng hàng không"

Ông Bùi Quang đãng Vinh: Có thể nâng gấp đôi công suất sân bay Tân Sơn Nhất trong 6 tháng, nhưng ko tốn rộng rãi tiền 0

Nâng gấp đôi công suất sân bay Tân Sơn Nhất trong 6 tháng San sớt về những ý kiến được đưa ra trong cuộc họp trước nhất giữa Tổ tham

Read More