back to homepage

Tag "công tác nhân sự"

Nghề nhà băng: Đã chọn thì đừng hối hận nhớ tiếc, đã đi cần tới cuối con đường 0

LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của độc giả Trần Hoài Phong, hiện công việc tại Eximbank chi nhánh Mỹ Tho gửi tới cuộc thi viết “Nghề Tài

Read More