back to homepage

Tag "đầu tư công nghệ"

Tổ chức tư nhân vì sao khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng? 0

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Tổ chức tư nhân chiếm tới 98% trong tổ chức nhỏ và vừa (DNNVN) của nước ta. Đây cũng là 1 trong 5 lĩnh vực

Read More