back to homepage

Tag "hội đồng tư vấn"

Ông Nguyễn Hữu Thái Hoà: Khởi nghiệp giờ khiến ít, “chém gió” rộng rãi! 0

Ông Nguyễn Hữu Thái Hoà kể rằng đối mang bài toán nhân lực sở hữu ba vấn đề lớn nên chú ý. Trước hết là buộc phải “truyền được lửa

Read More