back to homepage

Tag "họp báo chính phủ"

Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh tính sổ ko tiêu dùng tiền mặt để tạo sự sáng tỏ 0

Theo thông báo được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng đưa ra tại họp báo Chính phủ ngày 3/8,

Read More