back to homepage

Tag "huyện thanh trì"

Hà Nội: Tiền nước sinh hoạt tự dưng nâng cao… hàng trăm lần 0

Giá nước sinh hoạt Giá nước sinh hoạt của sắp 200 hộ dân nâng cao đột biến khởi đầu từ tháng 4/2017. Trong đó, cao nhất với hộ lên tới

Read More