back to homepage

Tag "ngân hàng sacombank"

Ông Trầm Bê cho vay ngàn tỷ với 6 công ty ‘2 ko’ 0

Tổ chức sân sau Như Tiền Phong thông báo, sau lúc tiếp quản Nhà băng Xây dựng, ông Phạm Công Danh, Chủ tịch nhà băng này đã cùng Phan Thành

Read More