back to homepage

Tag "ngân hàng xây dựng"

Ông Trầm Bê cho vay ngàn tỷ với 6 công ty ‘2 ko’ 0

Tổ chức sân sau Như Tiền Phong thông báo, sau lúc tiếp quản Nhà băng Xây dựng, ông Phạm Công Danh, Chủ tịch nhà băng này đã cùng Phan Thành

Read More

Ngân hàng TrustBank – Tái cơ cấu bằng nguồn lực trong nước 0

Nằm trong danh sách các ngân hàng thương mại phải tái cơ cấu và được sự chấp thuận của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ngân

Read More