back to homepage

Tag "ngân hàng xây dựng tuyển dụng 2016"

Chính thức đưa vào sử dụng tòa nhà Đại Tín tại Vũng Tàu 0

Chính thức đưa vào sử dụng tòa nhà ngân hàng Đại Tín tại Vũng Tàu  Ngày 18/01/2013, Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Đại Tín

Read More

TRUSTBank vững tin và đồng thuận trước thềm Đại hội cổ đông theo đề án tái cấu trúc 0

Cuối tháng 12/2012, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chấp thuận chủ trương để TRUSTBank tiến hành Đại hội cổ đông theo đề án tái cấu trúc. Hiện TRUSBank đang

Read More