back to homepage

Tag "nhà"

Thủ tục vay vốn ngân hàng thế chấp sổ đỏ/sổ hồng gồm những gì? 0

Sổ hồng là gì? Sổ hồng là giấy chứng nhận quyền mang nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành trong đó ghi rõ: Mang nhà ở như thế nào,

Read More