back to homepage

Tag "nhà bangư"

Những đối tượng nào sẽ được hỗ trợ vay vốn ưu đãi tậu nhà ở xã hội? 0

Đối tượng được vay mua nhà xã hội Đối tượng được vay vốn tìm nhà ở xã hội là các đối tượng được quy định tại các Khoản 1, 4,

Read More

Nắm rõ quy trình cho vay tiêu dùng cá nhân trong lòng bàn tay 0

Mỗi ngân hàng đều với một quy trình cho vay tiêu dùng cá nhân khôn cùng chặt chẽ bởi đây là hình thức vay sở hữu lại đa dạng rủi

Read More

Độ tuổi làm thẻ ATM là bao nhiêu? 0

Cá nhân hậu 6 tuổi trở lên, với đủ năng lực hành vi dân sự mang thể dùng thẻ ATM. Ấy là quy định tại điều 16 Thông tư 19/2016

Read More