back to homepage

Tag "nhờ thu xuất khẩu là gì"

Nhờ thu xuất khẩu 0

NHỜ THU XUẤT KHẨU Sau khi xuất hàng đi nước ngoài, Quý khách có thể sử dụng dịch vụ nhờ thu xuất khẩu của TRUSTBank. TRUSTBank sẽ chuyển bộ chứng

Read More

Nhờ thu nhập khẩu 0

NHỜ THU NHẬP KHẨU Dịch vụ “Nhờ thu nhập khẩu” được sử dụng khi quý khách hàng nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài, thanh toán tiền hàng cho nhà

Read More