back to homepage

Tag "niêm yết"

VPBank sẽ bán 5% cổ phần cho IFC 0

Ngân hàng TMCP Việt Nam Hưng thịnh Vượng (VPBank – VPB) cho biết hiện tỷ lệ với của cổ đông nước ngoài tại nhà băng này là 22,34%. Theo quy

Read More

VCSC: VPBank có thể niêm yết ở giá thành 40.000 đồng/cổ phiếu 0

Tổ chức chứng khoán Bản Việt (VCSC) Những nhà phân tách của Tổ chức chứng khoán Bản Việt (VCSC) vừa với báo cáo lần đầu về Ngân hàng TMCP Việt

Read More