back to homepage

Tag "phương nam"

Đại gia Trầm Bê và bức boong-ke bị tan vỡ 0

Ông Trầm Bê Trước khi bị bắt vào chiều 1/8, ông Trầm Bê trải qua nhiều hoạt động marketing, từ mặt hàng nông lâm thổ sản đến đầu tư cơ

Read More