back to homepage

Tag "stb"

Đại gia Trầm Bê và bức boong-ke bị tan vỡ 0

Ông Trầm Bê Trước khi bị bắt vào chiều 1/8, ông Trầm Bê trải qua nhiều hoạt động marketing, từ mặt hàng nông lâm thổ sản đến đầu tư cơ

Read More

một tháng ngồi ghế nóng Sacombank, ông Dương Công Minh đã khiến cho được gì? 0

Đại hội cổ đông Giả dụ trước kỳ đại hội cổ đông, câu chuyện bao giờ ngân hàng sẽ tổ chức đại hội lúc hết lần này tới lần khác

Read More