back to homepage

Tag "thua lỗ"

Thua lỗ liên tục trong 1 khoảng thời kì, nhà đầu tư mang nên ngừng lại? 0

Lúc bước chân vào sự nghiệp đầu tư, ai rồi cũng sẽ trải qua 1 khoảng thời kì mà “sắm đâu lỗ ấy” làm chúng ta chán nản đến tột

Read More