back to homepage

Tag "vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng bidv"

Thủ Tục Ngân Hàng | VAY THE CHAP 0

một Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Ko kỳ hạn < 300 triệu 5.40% 5.45% 6.55% 7.20% 7.30% một% <500 triệu 5.40% 5.45% 6.55% 7.20% 7.30% 1%

Read More

Vay thế chấp sổ đỏ nhà băng BIDV lãi suất hấp dẫn 0

Vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng BIDV dành cho người mua cá nhân. Hạn mức của gói vay lên tới 2000 tỷ đồng, mức lãi suất vay chỉ từ

Read More