back to homepage

Tag "vay thuê nhà"

Điều kiện cấp thiết để được vay chọn nhà ở xã hội 0

Điều 49 – Luật Nhà ở 2014 Khi đã thuộc đối tượng được chọn nhà xã hội theo Điều 49 – Luật Nhà ở 2014, người vay vốn còn buộc

Read More