back to homepage

Tag "Vinamilk"

Danh mục đầu tư của SCIC: 1 mình Vinamilk ‘chấp tất’ 0

Báo cáo tài chính năm 2016 của SCIC đã được kiểm toán bởi Hãng Deloitte cho thấy trong năm qua, trước thuế lợi nhuận của SCIC đạt 7.941 tỷ đồng,

Read More