Thanh toán tín dụng chứng từ – L/C nhập khẩu

Thanh toán tín dụng chứng từ – L/C nhập khẩu

Thanh toán tín dụng chứng từ - L/C nhập khẩu
Thanh toán tín dụng chứng từ – L/C nhập khẩu

Với nhu cầu phát triển không ngừng của hoạt động giao thương quốc tế, phương thức thanh toán tín dụng chứng từ đã trở thành một trong những phương thức phổ biến hiện nay. TRUSTBank cam kết mang lại cho quý khách sự hài lòng cùng với những tiện ích khác giúp đạt được hiệu quả tốt nhất khi thanh toán qua tín dụng chứng từ tại ngân hàng chúng tôi.

Tiện ích:

 •  Dịch vụ hỗ trợ đa dạng thông qua các sản phẩm tài trợ thương mại;
 •  Đảm bảo khả năng thanh toán cho các giao dịch ngoại hối;
 •  Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình;
 •  Giảm thiểu rủi ro trong thanh toán ngoại thương;
 •   Mức phí linh hoạt, cạnh tranh.

 PHÁT HÀNH L/C NHẬP

 Hồsơ yêu cầu:

 •   Yêu cầu phát hành thư tín dụng (theo mẫu);
 •   Bộ hồ sơ pháp lý khách hàng (đối với khách hàng lần đầu tiên giao dịch với TRUSTBank);
 •  Hợp đồng ngoại thương hoặc giấy tờ có giá trị tương đương (nếu có);
 •  Thoả thuận mua bán ngoại tệ, nếu có;
 •   Giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch;
 •   Chứng thư bảo hiểm (trường hợp điều kiện thương mại quy định người mở mua bảo hiểm).

Điều kiện mở L/C nhập khẩu:

 •  Ký quỹ theo quy định của TRUSTBank;
 •  Có tài sản đảm bảo cho khoản được bảo lãnh. Thanh toán L/C nhập khẩu: a/ L/C trả ngay:
 •  Chấp nhận bất hợp lệ bộ chứng từ (nếu có);
 •   Tài khoản có đủ ngoại tệ hoặc nộp đủ tiền để ngân hàng bán ngoại tệ thanh toán; b/ L/C trả chậm:
 •   Khách hàng cam kết thanh toán hối phiếu và chấp nhận bất hợp lệ bộ chứng từ (nếu có);
 •  Tài khoản có đủ ngoại tệ hoặc nộp đủ tiền để ngân hàng bán ngoại tệ thanh toán khi đến hạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *