Thủ tục làm thẻ ATM nội địa

 Thẻ ATM (thẻ thanh toán nội địa)

Là dòng thẻ sử dụng để tính sổ nhanh, rút tiền tại các máy rút tiền tự động và được kết liên trực tiếp sở hữu trương mục tiền gửi tính sổ của chủ thẻ. Mọi những hoạt động thanh toán và rút tiền đối sở hữu thẻ ATM chỉ có thể thực hành được trong nước. Khi thực hiện tính sổ bằng thẻ ATM, số tiền thanh toán sẽ được tự động rút ngay trên tài khoản của chủ thẻ.

 

Thẻ Debit (thẻ tính sổ quốc tế)

Là loại thẻ sử dụng để tính sổ nhanh, rút tiền tại các máy rút tiền tự động và được liên kết trực tiếp mang account tiền gửi tính sổ của chủ thẻ.
Thẻ Debit tính sổ quốc tế mang thể được sử dụng để thanh toán trực tuyến tại các website nước ngoại trừ, với thể được sử dụng để thanh toán tại những điểm thanh toán có hỗ trợ tại nước bên cạnh.
Khi thực hành tính sổ bằng thẻ Debit, số tiền tính sổ sẽ được tự động rút ngay trên trương mục của chủ thẻ.

 

Phí tổn thường niên

Là khoản phí duy trì thẻ được Nhà băng thu hằng năm.

 

Cashback là gì

Là khoản tiền được hoàn lại vào trương mục thẻ của chủ thẻ trên những giao tế tính sổ có tương trợ cashback.
Số tiền hoàn lại được tính dựa vào giá trị tính sổ.

 

Hạng thẻ

 

Thẻ thanh toán quốc tế được chia thành nhiều dòng khác nhau (chuẩn, vàng, bạch kim,…) dựa trên đặc điểm của tài khoản liên kết mang thẻ đó. Hạng thẻ càng cao, ưu đãi càng phổ biến, đề xuất về số dư account kết liên càng lớn.

 

Thẻ phụ

 

Thẻ phụ là thẻ được phát hành kèm sở hữu thẻ chính. Hạn mức rút tiền/chi tiêu của thẻ phụ được dùng chung sở hữu thẻ chính và do chủ thẻ chính quy định.

 

Hạn mức thấu chi

 

Là số tiền tối đa Nhà băng cho phép chủ thẻ tiêu pha vượt quá số tiền hiện mang trong trương mục của chủ thẻ. Khoản thấu chi này sẽ chịu lãi suất nhất định theo quy định của Nhà băng.

 

Mã PIN

 

Là mã số sử dụng để rút tiền hoặc thanh toán tại các máy POS. Mã PIN mang thể gồm 4 số hoặc 6 số tùy từng ngân hàng.

 

Có thể bạn quan hoài:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *