Tiêu dùng sổ hồng hay sổ đỏ khi đi vay nhà băng sẽ được đa dạng tiền hơn?

Trên thực tiễn, chiếc tên sổ hồng hay sổ đỏ không nên là tên chính thức được luật pháp quy định mà chỉ là bí quyết gọi “dân dã” do người dân đặt dựa trên màu sắc của mỗi cái giấy để cho ngắn gọn cũng như để phân biệt chúng mang nhau. Cụ thể:

Sổ đỏ: là cái do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, bìa đỏ, nội dung ghi nhận quyền tiêu dùng đất của chủ thể (với thể là đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, ao, vườn, rừng…). Chiếc này mang tên chính thức là “Giấy chứng nhận quyền tiêu dùng đất”

Sổ hồng: Là mẫu do Bộ Xây dựng ban hành, bìa hồng với nội dung ghi nhận quyền mang nhà ở và quyền dùng đất buộc phải có tên là “Giấy chứng nhận quyền mang nhà ở và quyền dùng đất ở”.

Dùng sổ hồng hay sổ đỏ lúc đi vay nhà băng sẽ được nhiều tiền hơn?

Theo Điều 11 Luật nhà ở năm 2005, giấy chứng nhận quyền với đối có nhà ở được cấp cho chủ có theo quy định sau đây:

a) Ví như chủ có nhà ở vừa là chủ dùng đất ở, chủ có căn hộ trong nhà chung cư thì cấp 1 giấy chứng nhận là Giấy chứng thực quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

b) Ví như chủ sở hữu nhà không đồng thời là chủ dùng đất thì cấp Giấy chứng thực quyền mang nhà ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền dùng đất ở, Giấy chứng nhận quyền mang nhà ở quy định tại khoản này được gọi chung là Giấy chứng thực quyền sở hữu nhà ở.

Nhưng để hợp nhất thành một chiếc Giấy chứng thực, ngày 19/10/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2009/NĐ-CP và ngày 21/10/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 17/2009/TT-BTNMT về cấp Giấy chứng thực quyền tiêu dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay tắp lự với đất.

Theo nghị định và thông tư này, hai chiếc Giấy chứng nhận trên sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu chung và vận dụng trong khuôn khổ cả nước đối với toàn bộ dòng đất, nhà ở và của cải khác gắn ngay lập tức có đất…

Tiếp tục quy định trên, Điều 97 Luật Đất đai 2013 cũng quy định:

1. Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn ngay tắp lự có đất được cấp cho người có quyền tiêu dùng đất, quyền có nhà ở, quyền sở hữu của cải khác gắn ngay lập tức có đất theo 1 chiếc cái thống nhất trong cả nước.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền dùng đất, nhà ở và của cải khác gắn ngay tắp lự mang đất.

2. Giấy chứng thực quyền tiêu dùng đất, Giấy chứng nhận quyền với nhà ở và quyền tiêu dùng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của luật pháp về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 vẫn sở hữu giá trị pháp lý và không buộc phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền dùng đất, quyền mang nhà ở và của cải khác gắn ngay lập tức mang đất.

Giả dụ đã được cấp Giấy chứng thực trước 10/12/2009 mang nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận quyền dùng đất, với nhà ở và tài sản khác gắn liền mang đất theo quy định của Luật này.

Như vậy theo quy định của quốc gia, sổ đỏ hay sổ hồng đều là giấy chứng thực quyền dùng đất hoặc sở hữu nhà ở do cơ quan nhà nước với thẩm quyền cấp. Thực tại cho đến giờ vẫn lưu hành 3 loại giấy má là: Giấy chứng thực quyền dùng đất, Giấy chứng nhận quyền có nhà ở và Giấy chứng thực quyền tiêu dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay lập tức mang đất. Cả 3 chiếc giấy này có giá trị pháp lý như nhau buộc phải lúc đi vay thế chấp ngân hàng bằng cả 3 dòng giấy này đều như nhau.

Đọc thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *