Tổng của cải của các nhà băng tăng đột biến trong nửa đầu năm

Nhà băng tăng đột biến trong nửa đầu năm

Tổng của cải của toàn hệ thống tín dụng đạt sát mốc 9 triệu tỷ đồng tính tới hết ngày 31/5/2017, theo cập nhật thống kê vừa rồi của Nhà băng Nhà nước (NHNN).

Cụ thể, tổng của cải của toàn hệ thống ở thời khắc trên đạt 8,97 triệu tỷ đồng, nâng cao 5,45% so với hồi đầu năm. Trong đấy, tính tới hết ngày 31/05, tổng của cải của nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) Quốc gia đạt 4,07 triệu tỷ đồng (nâng cao 5,54%); tổng của cải nhóm nhà băng thương mại cổ phần đạt 3,6 triệu tỷ đồng (nâng cao 5,49%); nhóm nhà băng liên doanh, nước ngoài với tổng tài sản đạt 858 nghìn tỷ đồng (nâng cao 3,6%) và nhóm những tổ chức tài chính, cho thuê tài chính có tổng của cải đạt 126 nghìn tỷ đồng (tăng 10,2%).

Như vậy mang thể thấy là tổng tài sản ở nhóm nhà băng thương mại nhà nước tăng mạnh nhất về giá trị tuyệt đối; trong khi nhóm các đơn vị tài chính, cho thuê tài chính có mức nâng cao mạnh nhất theo tỷ lệ phần trăm.

Còn theo số liệu từ BCTC hợp nhất quý II/2017 của những nhà băng thương nghiệp mà chúng tôi thống kê, quy mô tổng tài sản của những nhà băng đã với sự gia tăng đột biến.

Tính đến thời điểm 30/6/2017, tổng của cải của nhà băng VietinBank đã vượt mốc một triệu tỷ đồng, cụ thể đạt một,035 triệu tỷ đồng, nâng cao trưởng 9,1%. Hiện Việt Nam có 3 ngân hàng sở hữu quy mô tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đó là BIDV, Agribank và VietinBank.

Xét về tốc độ nâng cao trưởng quy mô tổng tài sản cao nhất trong nửa đầu năm nay là nhà băng ACB và SCB mang tỷ lệ nâng cao 14%, sau ấy là HDBank, Kienlongbank có tốc độ nâng cao trưởng 13%.

Duy nhất trong số 17 nhà băng đã công bố BCTC với Techcombank sụt giảm nhẹ về quy mô tổng tài sản.

Số liệu tổng hợp từ BCTC thống nhất quý II/2017 của những NH. ĐVT: Tỷ đồng.

Đọc thêm:

http://cafef.vn/tong-tai-san-cua-cac-ngan-hang-tang-dot-bien-trong-nua-dau-nam-20170805160802063.chn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *