Vay thế chấp giấy tờ có giá/ sổ tằn tiện tại ngân hàng BIDV

Vay thế chấp giấy tờ có giá/ sổ tằn tiện tại ngân hàng BIDV

Vay thế chấp giấy má có giá/ sổ kiệm ước là hình thức BIDV chọn lại hoặc cho khách hàng vay bảo đảm bằng các dòng GTCG/TTK do Chính Phủ, BIDV và những công ty tín dụng khác phát hành, nhằm đáp ứng mau chóng nhu cầu vốn của khách hàng lúc GTCG/TTK chưa tới hạn tính sổ.

➤ Xem thêm: Cho vay thế chấp cầm cố sổ hà tằn hà tiện/giấy tờ với giá giải ngân ngay trong ngày.

 

Vay thế chấp bằng giấy má với giá/ sổ tằn tiện tại BIDV

Lợi ích và đặc điểm

 • Thủ tục đơn thuần, thuận tiện, mau chóng.
 • Lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh.
 • Mức cho vay: Tối đa sở hữu thể to hơn mệnh giá GTCG/TTK
 • Thời hạn cho vay: Linh hoạt, tối đa bằng thời hạn còn lại của GTCG/TTK.
 • Phương thức cho vay rộng rãi: Theo món; Hạn mức; Thấu chi.
 • Các bạn có thể vay vốn tại chi nhánh BIDV ngoại trừ địa bàn mình làm cho việc/sinh sống.

Các chiếc GTCG/TTK nhận cầm cố

 • GTCG/TTK do BIDV phát hành.
 • GTCG/TTK do một số tổ chức tín dụng khác phát hành.
 • Trái khoán Chính phủ; Trái khoán chính quyền địa phương.

Hồ sơ vay vốn

 • Giấy đề nghị vay vốn (theo cái BIDV).
 • Bản gốc GTCG/TTK.
 • CMND của khách hàng vay và của bên vật dụng ba/đồng có (ví như GTCG/TTK của bên thiết bị ba hoặc GTCG/TTK mang đồng mang).

➤ Hãy đăng ký VAY THẾ CHẤP ngay hôm nay để được tham mưu gần như và chính xác nhất.

Mang thể bạn quan tâm:

Vay thế chấpVay thế chấp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *