Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM Bệnh viện Xanh Pôn

  • Địa chỉ: 10 Chu Văn An, PhườngĐiện Biên, Quận Ba Đình
  • Số máy: 2
  • Thời gian phục vụ: 24/24

Các dịch vụ tại cây atm Bệnh viện Xanh Pôn ngân hàng Vietcombank

  • In sao kê tài khoản
  • Kiểm tra số dư
  • Chuyển tiền
  • Đổi mật khẩu
  • Thanh toán hóa đơn
  • Rút tiền mặt
4

No Responses

Write a response